Shiva Sutras - Sutra 19

Home > Shiva Sutras > Shiva Sutras - Sutra 19

Shiva Sutras - Sutra 19 Shiva Sutra 19:

Lokananda samadhi sukham

Essence: The happiness of samadhi radiates waves of joy to the world.