Sri Sri Ravi Shankar visits Kolkata (March 2013)

Sri Sri Ravi Shankar visits Kolkata